Spon/Strø

Spon

Fiskå Mølle har til en hver tid inne ulike kvaliteter spon, både fin, middels og grov. Den er pakket i baller og leveres enten direkte fra fabrikk eller pallevis fra lager.

Lusernehøy

Miljøberikelse til fjørfe. 56 stk. per palle.

Svensk kvalitetsspon. 0–4 mm.
Spesielt egnet til smågris. 24 stk. per palle.

Svensk kvalitetsspon. 0–8 mm.
Egnet til alle dyreslag. 24 stk. per palle.

Svensk kvalitetsspon. Egnet til alle dyreslag.
24 stk. per palle.

Brukes som strø og i strøbad. 70 prosent torv, 30 prosent spon. 24 stk. per palle.

Granulert halm. SPF godkjent. (900 kg storsekk).

Granulert halm. SPF godkjent. (600 kg storsekk).

 

Finsnittet halm. SPF godkjent. (25 kg pr. pakke. 30 stk. pr. pl.)

Miljøberikelse til fjørfe. 56 stk. per palle.

 

Spon Grov

Svensk kvalitetsspon. Egnet til alle dyreslag.

24 stk. per palle.

Easy Way Grov

Granulert halm. SPF godkjent. (900 kg storsekk).

Easy Strø

Finsnittet halm. SPF godkjent. (25 kg pr. pakke.
30 stk. pr. pl.)