<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Råvaresituasjon og kraftfôrpriser

De to siste årene har vært krevende med tanke på priser og tilgang på råvarer til kraftfôrproduksjonen. Koronapandemien har ført til store svingninger i råvarepriser og valutakurser. Logistikksystemene i verden har blitt utfordret, og det har ført til store forsinkelser på viktige varer og høye priser på disse.

 

Energiprisene har også økt mye, som igjen har dratt med seg råvarer og frakt. Etterspørselen etter mange viktige råvarer har også økt mer enn produksjonen av disse. Dette har blant annet blitt veldig synlig for såkalte GMO-frie råvarer. I Norge har vi som kjent et krav om å kun bruke GMO-frie råvarer. Merprisen som man må betale for å kjøpe GMO-fri soya doblet seg 1. mars i år. Krigen i Ukraina har satt råvareforsyningen under ytterligere press. Prisene på mange av råvarene som inngår i kraftfôrproduksjonen har satt nye rekorder. De siste dagene har en også sett at Kina har begynt å stenge ned store byer igjen pga. nye koronautbrudd, og det er vanskelig å spå hvilken effekt dette vil ha på situasjonen.

 

Har vi nok råvarer til kraftfôrproduksjonen?

Ja, dette jobber vi hardt med hver dag. Ukraina og Russland er store eksportører av korn og andre landbruksvarer, og en del råvarer fra disse områdene importeres normalt også til Norge. Selv om det i dag kan være umulig å få tak i disse varene, finner vi andre gode alternativer å bruke i produksjonen. Fiskå Mølle er medlem av et større europeisk innkjøpssamarbeid, noe som gir oss et større kontaktnett og bredere tilgang enn vi ellers ville hatt. Selv om situasjonen er ekstremt uforutsigbar, mener vi at den norske bonden ikke bør bekymre seg for tilgang på godt kraftfôr.

 

Hva blir kraftfôrprisene framover?

De siste ukers hendelser i Ukraina og dets påvirkning på råvareprisene internasjonalt har enda ikke slått inn for fullt på de norske kraftfôrprisene. Det betyr dessverre at det er risiko for ytterligere prisøkninger på kraftfôr de neste månedene, om det ikke skulle skje et fall i de internasjonale prisene fremover. At den norske målprisen på korn må opp betydelig til høsten er også åpenbart. Effekten dette vil ha på kraftfôrprisen vil avhenge av en eventuell økning på prisnedskrivingen. På toppen av dette vil økte energipriser også kunne medføre kostnadsøkninger i forhold til produksjon og transport av kraftfôr.

 

Vi har stor forståelse for at økte kraftfôrpriser oppleves krevende for våre kunder. Vi beklager veldig at vi ikke klarer å gi gode spådommer for den videre utviklingen, og at prisene den siste tiden har blitt justert ofte og mye om gangen. Situasjonen forandrer seg dag for dag. Vi følger situasjonen tett og vil fortsette å jobbe hardt for å tilby gode kraftfôrprodukter til en rimeligst mulig pris.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.