Prognoserte basispriser

16.03.2017 skriver markedsregulator:

Det har komt inn meir matkveite og bygg enn prognosert i november og det vi forutsåg i månadsskiftet januar/februar. Også for oljefrø har gjennomsnittleg noteringspris halde seg høg. Dette gir risiko for overnotering og NFK reduserer prisane raskare enn planlagt med verknad frå veke 13.

 

  • Matkveite: Prisfallet i gjeldande priskurve blir forsterka frå -2 øre pr. kg pr. veke til -4 øre. Sluttpris i sesong blir 302 øre pr. kg.
  • Bygg: Prisfallet i gjeldande priskurve blir forsterka frå -2 øre pr. kg pr. veke til -4 øre. Sluttpris i sesong blir 261 øre pr. kg.
  • Oljefrø: Basispris blir redusert med 5 øre pr. kg frå veke 13.

 

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2016/2017 16.03.2017
  Matkveite* Matrug Bygg* Havre Oljefrø
Målpris 316 282 269 245 563
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 303 280 261 240 563
28 303 280 261 240 563
29 303 280 261 240 563
30 303 280 261 240 563
31 303 280 261 240 563
32 303 280 261 240 563
33 303 280 261 240 563
34 303 280 261 240 563
35 303 280 261 240 563
36 303 280 261 240 563
37 303 280 261 240 563
38 303 280 261 240 563
39 303 280 261 240 563
40 303 280 261 240 563
41 303 281 261 240 563
42 303 282 261 240 563
43 305 283 263 240 563
44 307 284 265 240 558
45 309 285 267 240 558
46 311 286 269 242 555
47 313 287 271 244 555
48 315 288 273 246 555
49 317 289 275 248 555
50 319 289 277 250 555
51 320 289 278 252 555
52 320 289 279 254 555
1 320 290 280 254 555
2 322 291 281 254 555
3 324 292 282 256 555
4 324 292 283 256 555
5 324 292 283 256 555
6 324 292 283 256 555
7 332 292 283 256 550
8 332 292 283 256 550
9 332 292 283 256 550
10 332 290 283 256 550
11 332 288 283 256 550
12 330 286 281 254 550
13 326 284 277 252 545
14 322 282 273 250 545
15 318 280 269 248 545
16 314 280 265 246 545
17 310 280 261 244 545
18 306 280 261 242 545
19 304 280 261 240 545
20 302 280 261 240 545
21 302 280 261 240 545
22 302 280 261 240 545
23 302 280 261 240 545
24 302 280 261 240 545
25 302 280 261 240 545
26 302 280 261 240 545
           
  * Styringspris -1 øre      

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.