Prognoserte basispriser

 

Markedsregulator skriver 30/11 følgende: "Med bakgrunn i novemberprognosen er det venta mindre andel korn levert etter nyttår enn ved prognosering av basisprisar i august. Dette gjer det aktuelt å heve basisprisane for matkveite og bygg for å legge til rette for prisuttak i samsvar med føresetnadane for målpris.

 

Norske Felleskjøp har difor heva basisprisane for matkveite med 2 øre og basisprisane for bygg med 1 øre pr. kg. Prisendringar blir iverksett frå veke 50, jamfør vedlagde tabell."

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basispriser korn 2017/2018 01.12.2017
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø
Målpris 326 282 276 250 569
Uke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 307 282 265 243 569
28 307 282 265 243 569
29 307 282 265 243 569
30 313 282 268 245 569
31 313 282 268 245 569
32 313 282 268 245 569
33 313 282 268 245 569
34 313 282 268 245 569
35 313 282 268 245 569
36 313 282 268 245 569
37 313 282 268 245 569
38 313 282 268 245 569
39 313 282 268 245 569
40 313 282 268 245 569
41 313 282 268 245 569
42 313 282 268 245 569
43 317 282 268 245 561
44 320 282 272 245 561
45 322 282 274 249 561
46 324 282 276 251 561
47 326 282 278 253 561
48 328 282 280 255 561
49 330 278 282 257 561
50 333 278 284 259 561
51 336 278 286 261 561
52 336 278 288 262 561
1 336 278 288 262 561
2 336 278 288 262 561
3 336 278 288 262 561
4 336 278 288 262 561
5 336 278 288 262 561
6 336 278 288 262 561
7 336 278 288 262 561
8 336 278 288 262 561
9 336 278 288 262 561
10 336 278 288 262 561
11 332 278 286 262 561
12 328 278 284 261 561
13 324 278 282 259 561
14 320 278 280 257 561
15 316 278 278 255 561
16 314 278 276 253 561
17 314 278 274 251 561
18 314 278 272 249 561
19 314 278 270 247 561
20 314 278 269 246 561
21 314 278 269 245 561
22 314 278 269 245 561
23 314 278 269 245 561
24 314 278 269 245 561
25 314 278 269 245 561
26 314 278 269 245 561

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.