Prognoserte basispriser

 

Markedsregulator skriver 2/10 følgende: "Sein tresking gir risiko for auka kvantum i tidlegare planlagd periode med aukande basispris og risiko for overnotering. Matrug og oljefrø har priskurver som ikkje vil vere utsett for slik risiko. For matkveite legg vi til grunn at det meste av matkveiten kom i august og at det difor ikkje er risiko for overnotering som følgje av den seine haustinga.  

 

For bygg og havre vert prisoppgangen frå det lave prisnivået ved starten av sesongen utsett med to veker."

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2017/2018 03.10.2017
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø
Målpris 326 282 276 250 569
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 307 282 265 243 569
28 307 282 265 243 569
29 307 282 265 243 569
30 313 282 268 245 569
31 313 282 268 245 569
32 313 282 268 245 569
33 313 282 268 245 569
34 313 282 268 245 569
35 313 282 268 245 569
36 313 282 268 245 569
37 313 282 268 245 569
38 313 282 268 245 569
39 313 282 268 245 569
40 313 282 268 245 569
41 313 282 268 245 569
42 313 282 268 245 569
43 317 282 268 245 561
44 320 282 272 245 561
45 322 282 274 249 561
46 324 282 276 251 561
47 326 282 278 253 561
48 328 282 280 255 561
49 330 278 282 257 561
50 332 278 284 259 561
51 334 278 286 261 561
52 334 278 287 262 561
1 334 278 287 262 561
2 334 278 287 262 561
3 334 278 287 262 561
4 334 278 287 262 561
5 334 278 287 262 561
6 334 278 287 262 561
7 334 278 287 262 561
8 334 278 287 262 561
9 334 278 287 262 561
10 334 278 287 262 561
11 332 278 285 262 561
12 330 278 283 261 561
13 328 278 281 259 561
14 326 278 279 257 561
15 324 278 277 255 561
16 322 278 275 253 561
17 320 278 273 251 561
18 318 278 271 249 561
19 316 278 269 247 561
20 315 278 269 246 561
21 315 278 269 245 561
22 315 278 269 245 561
23 315 278 269 245 561
24 315 278 269 245 561
25 315 278 269 245 561
26 315 278 269 245 561

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.