Purker

Enhetsfôr til avlsdyr, drektige- og diende purker.

TØRR 107 / VÅT 109
FEn/100kg
FEn/100kg

Roetopp er et rent fibertilskudd som gis til drektige purker i hele drektighetsperioden. Anbefalt bruk er 1 gram per kg. Vanligvis mellom 2-300 gram pr purke og dag i tillegg til kraftfôrrasjonen.

N/A
FEn/100kg
FEn/100kg

Fôr til diende purker som er sammensatt for å få mest mulig melk ut av purka. Pga energinivået må en være oppmerksom på at det skal gis mye grovfôr hvis denne nyttes til drektige dyr. Gir høye avvenningsvekter samtidig som holdet til purka opprettholdes gjennom laktasjonen.

110
FEn/100kg
FEn/100kg

Enhetsfôr til drektige purker og rekrutter (ungpurker). Pga høyt det høye fiber innhold er det viktig at overgangen fra smågrisfôr til Opti Drektig skjer over tid, da helst med Fiskå Avlsfôr som mellomfôr. Drektige purker holdreguleres med Opti Drektig i kombinasjon med godt grovfôr. Opti Drektig bør brukes fra 30 dager etter inseminering til 3 dager etter grising.

TØRR / VÅT 101
FEn/100kg
FEn/100kg

Tilskuddsfôr til smågris og rekruteringsdyr. Har et høyt innhold av fiber, vitaminer og mineraler. Inneholder en unik mineralkilde som skal redusere faren for halebiting. Gi 50-100 gram/dyr tre ganger per uke, eventuelt hver dag.