Tilskuddsfôr

Premium-produkta kjenneteiknast ved å ha ein høgare produktkvalitet enn vanlege tilskotsfôr. Dette med bakgrunn i val av spesielle råvarekvalitetar og den kjemiske forma som dei ulike næringstoffa tilførast i.

 

 

 

 PREMIUM GROVFÔR

Breispektra tilskotsfôr til mjølkeku og geit. Ekstra høgt innhald av magnesium, E-vitamin og mikromineral. 

Bruksområde:
Brukast til mjølkeku og ungdyr/slakteokser samt mjølkegeit der hovudfôret er surfôr av gras, samt beitegras, og der kraftfôret er tilsett normale mengder vitamin og mineral.

 

 

PREMIUM KORNKROSS

Bruksområde:
Dette er førstevalet til alle som fôrar med maxammonbehandla korn. Det er rikt på kalsium, og gir elles god mineral- og vitamindekning til mjølkeku og storfe i vekst. 
Inneheld også svovel som gir betre utnytting av ammoniakken i maxammonbehandla korn, og maksimerer dermed mikrobeveksten i vomma. 

 

 

PREMIUM EVITA 25

E-vitamin i svært høg konsentrasjon, samt eit selen og biotin tilskot til storfe og andre dyr. 

Bruksområde mjølkeku:
Ved auka nivå frie fettsyrer i mjølka er det mange bønder som rapporterer om positiv respons av å gje kyrne 40 gram Premium Evita 25 pr ku pr dag (tilsvarer 1000 mg E-vit pr dag). Strø tilskotsfôret på surfôret 1 til 2 x pr dag.

Vitamin og mineral:

Vitamin E: 25.000 IE pg kg
Biotin: 37,80 mg/kg

Se: 50 mg/kg
Ca: 21,9%
Na: 3,9%

 

 

VITAMINERAL GJELDKU+

Mineral- og vitaminblanding spesielt tilpassa mjølkekyr i gjeldperioden samt høgdrektige kviger. Negativ kation/anion balanse (DCAD) førebyggjer mjølkefeber. Høgt innhald av naturleg E-vitamin er positivt immunforsvaret. Kvaliteten forsterkast ytterlegare gjennom høgt innhald av organiske bundne mikromineral (selen, sink og kopar).

 

Les mer om fôret her

 

VitaMineral 2000

VitaMineral 2000 er et PELLETERT allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere. VitaMineral 2000 har god smakelighet og tilfører alle makro- og mikromineraler samt vitaminer. Det pelleterte produktet er lett å gi sammen med kraftfôr, uten fare for separasjon eller svinn og er best egnet når tilskuddsfôret skal doseres ut fra automat.

NB! VitaMineral 2000 kan gis til sau der det ikke er fare for kobberforgiftning.

Les mer om produktet her.

NORMIN GLYKOTOPP

Flytende energitillskudd til melkeku. Brukes til å forebygge og behandle ketose.

 

SLIKKESTEIN HVIT

Til alle drøvtyggere. salt presset i blokk, 10 kg

 

SLIKKESTEIN RØD

Til storfe og geit, saltpresset blokk, 10 kg.

 

FÔRSALT

Til bruk i fullfôr, og på surfôret

 

FÔRKALK

Til bruk i fullfôr ved ekstra behov for kalsium i rasjonen