Foreldredyr

Fullfôr til broilermødre av forverper alder 15-22 uker. Noen produsenter foretrekker overgang til denne fôrtypen før flytting for å forhindre stress etter overgang til nye omgivelser.

Fullfôr til broilermødre av alder 4-15 uker, eller til overflytting til rugeeggproduksjon.

Fullfôr til Broilemødre av alder 0-14 dager

Fullfôr til broilermødre avalder 2-4 uker. 

Fullfôr til broilermødre av alder 22-35 uker. 

Fullfôr til broilermødre av alder 35 uker til slakting.

Til separat fôring av haner i rugeeggproduksjon