Våre produkter Nyheter Bestilling Om Fiskå Mølle Kontakt oss
Fiskå Fôrum 2/2014
No kan du lese Fiskå Mølle sitt nye kundemagasin direkte på nett.
Les mer
Oversikt nytt kraftfôrsortiment
I denne oversikten viser vi de nye kraftfôrproduktene våre til den nye sesongen. Tabellene presenteres også i Fiskå Fôrum 2/2014 (utgivelse september).
Les mer
Nyheit: NorFor leggast til grunn for innhald av AAT og PBV
I det gamle AAT-systemet, som Fiskå Møllle no sluttar å bruke, fekk kraftfôr med høgt innhald av mais og roesnittar (betepulp) ein kunstig høg AAT-verdi, noko som villeiar bonden. Fiskå Mølle er no først ute i Norge med å ta i bruk NorFor i optimeringa av drøvtyggarfôret.
Les mer
Meir AAT20 i TopLac® for meir mjølk
Fiskå Mølle skiftar til TINE sitt moderne proteinvurderingssystem (NorFor). Det gir ei rettare rangering av råvarene i kraftfôret til mjølkekyr. Ved å deretter auke kravet til AAT20/FEm i kraftfôret gir det potensiale for auka mjølkeyting!
Les mer
Fiskå Mølle
Tlf. 51 74 33 00
Fiskå Mølle Etne
Tlf. 53 77 13 77
Fiskå Mølle Etne
Fiskå Mølle Flisa
62 95 54 44
www.flisamolle.no
Fiskå Mølle Moss
Tlf. 69 20 47 70
www.fmm.no
Fiskå Mølle Trøndelag
Tlf. 73 85 90 60
Fiskå Mølle Trøndelag