Våre produkter Nyheter Bestilling Om Fiskå Mølle Kontakt oss
Såvare kataloger 2015
Oversikt over årets sortiment av såfrø er nå tilgjengelig på nett.
Les mer
Nytt kraftfôr til sau
TopLac® har i fleire år vore det beste kraftfôret for mjølkekyr. Dei mjølkedrivande egenskapane trur vi er interessante også til sau. Større lam om våren dannar betre utgangspunkt ved plukkslakting når prisane på lammekjøt er høge i august.
Les mer
Fiskå Fôrum 1/2015
No kan du lese Fiskå Mølle sitt nye kundemagasin direkte på nett.
Les mer
Årets havremestere er kåret
Fiskå Mølle Flisa kom på førsteplass i Hedmark i mesterskapet i havredyrking. Strand Unikorn i Akershus kom best ut totalt sett.
Les mer
Fiskå Mølle
Tlf. 51 74 33 00
Fiskå Mølle Etne
Tlf. 53 77 13 77
Fiskå Mølle Etne
Fiskå Mølle Flisa
62 95 54 44
www.flisamolle.no
Fiskå Mølle Moss
Tlf. 69 20 47 70
www.fmm.no
Fiskå Mølle Trøndelag
Tlf. 73 85 90 60
Fiskå Mølle Trøndelag